بایگانی دسته: سامانه‌ مدیریت دارایی

خانه بایگانی دسته هاسامانه‌ مدیریت دارایی"
انواع محتلف دارایی ها در حوزه ساختمان

انواع مختلف دارایی ها در حوزه مدیریت تجهیزات ساختمان

مقدمه مدیریت دارایی فرآیند ردیابی و نگهداری دارایی های یک شرکت، از جمله انواع مختلف دارایی ها مانند فیزیکی، ماشین آلات، تجهیزات و موجودی، و همچنین دارایی های نامشهو...
رهگیری دارایی با اکسل

بررسی روش سنتی رهگیری دارایی با استفاده از نرم افزار اکسل

ایجاد یک قالب برای ردیابی دارایی شاید از خود بپرسید که هدف از یک قالب اکسل چیست؟ قالب به شما کمک می‌کند تا دارایی‌هایی را که در اختیار دارید به‌گونه‌ای خوانا و قابل...